8 ตำแหน่ง ปิดทองพระ ชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้า

ถ้าท่านเป็นอีกหนึ่งคน ที่เป็นสายบุญ นอกจากการทำบุญ ตักบาตร ทำทาน ปล่อยปลา ปล่อยนก ทำความดี ต่างๆ ก็ยังมีการปิดทองพระ ที่ให้อานิสงส์ที่ดีต่อชีวิตด้วย แต่จะปิดทองตรงตำแหน่งไหนล่ะ เพื่อให้ได้สมหวังเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง โชคล าภ เพราะว่าในแต่ละจุด ของการปิดทองนั้นให้ความหมายที่ต่างกันออกไป และแต่ละตำแหน่ง ของพระพุทธรูปที่เราปิดทองนั้น ให้อานิสงส์ในด้านไหนบ้าง มาดูกัน ปิดทองตำแหน่งพระ อุระ เป็นตำแหน่งหน้าอก ส่วนนี้จะได้อานิสงส์ทำให้เป็นคนมีออร่า ทำให้เป็นคนที่มุ่งมั่นในความดี อยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของทุกๆ คน มีเสน่ห์โดดเด่น เป็นที่หมายตาของหลายๆ …

Read More

คำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ทำแล้วชีวิตไม่ตกอับ

คำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม อาจจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น ล อ ง ทำต า ม คำสอนของท่านดูนะ ท่านได้กล่าวไว้ว่า.. หากเป็นลูกที่รักของแม่โปรดตั้งใจฟัง ถ้าจะนั่ง ก ร รมฐานให้ได้ผลนั้น จงนำเที ย น แพ ด อ ก ไม้ธูปเทียนไปไหว้แม่ไหว้พ่อ ขออโหสิ ก ร ร มที่คิดไม่ ดี …

Read More

การทำบุญวันเกิด เป็นสิริมงคลกันตนเองมาก

อ า นิ ส ง ส์การทำบุญวันเกิ ด หลวงพ่อฤ าษีลิงดำ ท่านบอกไว้ จะทำก่อนหรือหลังวันเกิ ด หลวงพ่อฤ ๅษี ตอบปั ญ ห าธรรม ผู้ถาม ; หลวงพ่อคะ การทำบุญวันเกิ ด เราจะทำหลังวันเกิ ดดี หรือก่อนวันเกิ ดดีคะ หลวงพ่อ : ตอนไหนก็ได้ …

Read More

วิธีแก้ก ร ร มเก่าทำแล้วชีวิตจะร่ำร ว ย

15 วิธีแก้ก ร ร มด้วยตนเอง อาจติดขั ดอยู่ที่ก ร ร มเก่าที่ยังคงส่งผลในช าติปัจจุบัน ก ร ร มอะไรที่ทำให้เราไม่ร่ำรวยสักที บางครั้งเราขยันทำงานทุ กรูปแบบ เก็บเ งิ นแล้ว ลงทุนแล้ว ทำทุ กอ ย่ า งแต่อาจติดขั ดอยู่ที่ก ร ร มเก่าที่ยังคงส่งผลในช …

Read More

อานิสงส์ของการฝึกสามธิแบบ พุธโธ

ฝึกสมาธิวันละนิด การทำสมาธิสาย พุทโธ เป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ พุทโธ เป็นคำบริก ร ร มภาวนาที่ใช้กันมา ตั้งแต่สมัยเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ จันทร์ สิริจ นฺโท พระภิกษุฝ่ๅยเถรวาท คณะธรรมยุติกนิกายซึ่งได้ถ่ายทอดให้แ ก่ หล ว งปู่เส า ร์ กันตสีโล บูรพาจารย์ใหญ่สายป่าด้านวิปัสสนาก ร ร มฐาน และต่อมาท่าน ถ่ ายท อดให้ …

Read More

การนั่งวิปัสสนาก ร ร มฐาน คือบ่อเกิดแห่งปั ญญ า

การทำวิปัสสนานั้นไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อดั บหรือละกิเ ล ส แต่เป็นการมาเจริญกุศลในหมวดสติปัฏฐาน เเ ล ะเจริญสติสัมปชัญญะให้มีสติอยู่กับก ายกับใจ ทำให้สิ่งอื่นเข้ามาไม่ได้ เมื่อกุศลเต็มเปี่ยมแล้ว อกุศลย่อมเกิดไม่ได้ เพราะเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว อีกสิ่งหนึ่งจะไม่เกิด เราจึงมีหน้ๅที่ เจริญกุศล ไม่ได้มีหน้ๅที่ไปดั บอกุศล เกมนี้เล่นง่าย ๆ แบบนี้ละ หากปฏิบัติตๅมนี้แล้วเราจะมีความผ่อนคลาย สบาย เเ ล ะส ง บร่มเย็นในจิตใจ เพราะในขณะที่กุศลเกิด อกุศลที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดไม่ได้ …

Read More

ข่าวดี เบนซ์ พรชิตา ท้องแล้วจ้า

ควงคู่มาเปิดใจในวันแห่งความสุขอีกครั้งสำหรับครอบครัวอารมณ์ดีอย่าง เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา กับ มิค-บรมวุฒิ หิ รั ญ ยั ษฐิติที่ออกมาอัพเดตเรื่องลูกคนที่สอง งานนี้พอเจอทั้งคู่ในงานเปิดแคมเปญใหม่ “ขั บดีได้ดี” ประกันภัยจากไดเร็ค เอเชีย เลยสอบถามถึงเรื่องนี้ โดยทั้งสองได้เผยว่า มิค : ท้องนี้ไม่วีนเลย ท้องที่แล้วก็ไม่วีนแต่กินเก่งและกินรสจัด แต่พอไปถึงกินคำเดียวก็หยุด ท้องนี้ไม่สนุกเลย เพราะท้องที่แล้วเขาจะบอกหนูอยากกินร้านนี้ เราก็บอกได้ สั่งกันบ้าคลั่งเลยสนุกมาก พอท้องนี้บอกเราอยากกินร้านนี้พอไปถึงพอแล้ว อ้าว บางทีสั่งมาเต็มโต๊ะอ่ะ …

Read More

อานิสงส์ 9 ประการ ในการใส่บาตรตอนเช้า อานิสงส์แຣง

บรรยๅกาศของบ้านเรา ภาพของพระผู้สงบ เรียบร้อย ออกเดิน บิ ณ ฑ บ า ต ร ในช่วงเช้า สีของจีวรและความงดงามของจริยวัตรพระสงฆ์ ที่ได้ยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลกว่า มีอุดมและปฏิภๅณอันน่าเลื่อมใสที่สุดนั้น ยังคงความงดงามและศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอๆ ถือว่าบ้านเราเป็นเมืองที่ โ ช ค ดี ที่สุด ที่ทุกวันนี้เรามีโอกาสได้เห็นสมณะ ออกเดินบิณฑบาตในตอนเช้าตาม ซ อ ย ต่าง ๆ และประโยชน์ของการใส่บาตรในตอนเช้านั้น …

Read More

ขอขมาบุพการี เสริมสิริมงคลให้ตนเอง

ในบางครั้งตัวเรานั้น ล่ ว ง เ กิ น ผู้เป็นพ่อแม่ โดยที่ตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่ ล้วนเป็นการสร้างสิ่งไม่ ดีให้กับตัวเรา ส่งผลทำให้ชีวิตไม่มี ทางเจริญ หาทางออกไม่เจอ ซึ่งในวันนี้เราได้มีวิธีขอขมาพ่อแม่ โดยหลว งพ่อจรัญท่านได้ แ น ะ นำ เอาไว้สิ่งที่เราต้องเตรียมคือ 1 พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัยที่มี ด อ ก มะลิ ในพวงมาลัยหนึ่งพวง …

Read More

ส วดม นต์ก่อนนอน แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทำแล้วดี ชีวิตเจริญ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ) บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง) …

Read More