แบ่งปั นสู ตรขนมบั วล อ ยมั นม่ ว งญี่ปุ่ น ขนมไทยคิดนอกก ร อ บ ทำง่ ายปั้ นส นุ กมือ

แบ่งปั นสู ตรขนมบั วล อ ยมั นม่ ว งญี่ปุ่ น ขนมไทยคิดนอกก ร อ บ ทำง่ ายปั้ นส นุ กมือ

ส่วนผสม บั วล อ ยมั นญี่ปุ่ น

1.แป้งข้ าวเหนียว 1 ถ้ วยตว ง

2.มั นญี่ปุ่ น (นึ่ งสุ กและบ ดละเอี ย ด) 1/2 ถ้ วยตว ง

3.น้ำร้ อ น 6 ช้อนโต๊ะ

4.แป้งข้าวเหนียว (สำหรับทำแป้งน วล)

5.น้ำเปล่า (สำหรับต้ มเม็ ดแป้ง)

6.น้ำเย็ น (สำหรับแ ช่เม็ ดแป้ง)

7.กะทิ (ความเข้ มข้ นป านกล าง) 2 ถ้ วยตว ง

8.น้ำต าลปี๊บ 2 ช้อนโต๊ะ

9.น้ำต าลทร าย 6 ช้อนโต๊ะ

10เกลือป่ นหย าบ 3/4 ช้อนช า

11,เ นื้ อมะพร้ าวเผ า (หั่ นเป็นเ ส้ น) 1/2 ถ้ วยตว ง

12.ใบเ ต ย 2 ใบ

13.หั วกะทิ 1/4 ถ้ว ยตว ง

วิธีทำบั วล อ ยมั นญี่ปุ่ น

1. ผสมแป้งข้ าวเหนียว มั นญี่ปุ่ นบ ดละเอียด และน้ำร้อนเข้าด้วยกัน น วดจ นเนี ยนและสามารถปั้ นเป็นก้ อ นได้
2. ปั้ นแป้งเป็นก้ อ นกล มขนาดเส้นผ่ าศู น ย์กลางประมาณ 1/2 เซ นติเม ต ร โ ร ยแป้งน วลเล็กน้อย (เพื่อไม่ให้แป้งติ ดกัน)
3. ต้ มน้ำเปล่าพอเ ดือ ด นำเม็ ดแป้งลงต้ มจนสุ กล อ ยขึ้นมา ตั กขึ้นไปแช่น้ำเย็ นพอคล ายความร้อน เสร็ จแล้วตักขึ้นพั กไว้ให้สะเด็ ดน้ำ
4. ใส่กะทิลงในหม้อ ย กขึ้นตั้ งไฟพอร้ อน ใส่น้ำต าลปี๊บ น้ำต าลทร าย เกลือป่น เ นื้ อมะพร้ าวเ ผ า และใบเ ต ยลงไปต้ มพอเ ดือด เติ มหั วกะทิลงไป
5. ใส่แป้งบั วลอ ยลงในหม้ อค นให้เข้ากัน พอเ ดือดเล็กน้อยย กลง ตั กใส่ถ้ วย จัดเสิร์ ฟ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
นิตยาสาร แม่บ้าน
เรียบเรียงโดย
กระปุกดอทคอม

Related posts