ขอขมาบุพการี เสริมสิริมงคลให้ตนเอง

ในบางครั้งตัวเรานั้น ล่ ว ง เ กิ น ผู้เป็นพ่อแม่ โดยที่ตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่ ล้วนเป็นการสร้างสิ่งไม่ ดีให้กับตัวเรา

ส่งผลทำให้ชีวิตไม่มี ทางเจริญ หาทางออกไม่เจอ ซึ่งในวันนี้เราได้มีวิธีขอขมาพ่อแม่ โดยหลว งพ่อจรัญท่านได้

แ น ะ นำ เอาไว้สิ่งที่เราต้องเตรียมคือ

1 พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัยที่มี ด อ ก มะลิ ในพวงมาลัยหนึ่งพวง

2 ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ เป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการีของเรา

3 ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอนและอาหารที่ท่านโปรด

4 กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอย ด อ ก มะลิ หรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบหอม ๆ

5 ผ้าเช็ดมือเช็ดเท้าที่เป็นผืนใหม่

6 ผ้าขาว

7 ถาดใส่ของ (วางทับด้วยผ้าขาว)

พิธีล้างเท้าขอขมาบุพการี

1 โดยในขั้นตอนก่อนทำพิธี ให้อธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังนี้

องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ….วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขออโหสิก ร ร มจาก พ่อ แม่ ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้

ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์เทอญ แม่สื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่คง พระแม่ทรณี

พระแม่พระพาย พระแม่พระเພลิง วันนี้ เวลานี้ ลูกชื่อ….ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิก ร ร มจาก

พ่อ แม่ ขอจงเป็นพย านให้ลูกด้วย

2 ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้ ส่วนเรานั่งกับพื้น

3 ให้เรายกเท้าท่านมาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ เวลานั้นจะพูดอะไรก็พูดไป เช่น พ่อแม่ครับ

สิ่งต่างๆที่ผมได้ ล่ ว ง เกินได้ทำไม่ ดีโดยที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ทั้งกาย วาจา ที่ทำให้พ่อแม่นั้นไม่สบายใจ

กับการกระทำของผม ลูกขอกราบอโหสิก ร ร ม ในสิ่งเหล่านั้นด้วยครับ

4 หลังจากที่เราทำการล้างเสร็จแล้ว ให้นำเท้าของพ่อและแม่ วางบนขาของเราที่มีผ้ารองอยู่แล้วก็เช็ดให้แห้ง

5 อย่าเพิ่งให้เท่าท่านถูกพื้นให้วางไว้บนขาเราก่อน และอธิฐานจิตพร้อมพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

ว่า…พระแม่คงคาเจ้าขาพระแม่ทรณีเจ้าขาพระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเພลิงเจ้าขา

ลูกมาขอกราบขมาลาโท ษ ขอเป็นทิพยญาณนำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้นั้น

ไปบอกปู่ ย ม ร าช และนายนิติยบๅลให้ด้วยให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ที่ผ่านมา

ลูกจะเป็นยังไงก็ตามแต่ ลูกขอรับก ร ร มแต่หลังจากนี้ต่อไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี

6 จากนั้นให้เราก้มหมอบลง และนำเท้าท่านมาวางไว้บนศรีษะของเรา

7 ให้มอบพานธูปเทียนแพกับท่าน แล้วพูดว่า แม่คะ/พ่อคะ ลูกขอขมา ขออโหสิก ร ร ม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยเถิด

8 ให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า ลูกชื่อ….ขออนุโมธนาบุญ จากพระพุทธเจ้าให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วย

ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ที่ตามลูกมาแต่อดีตชๅติจนปัจจุบันนี้

ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้เป็นพิธีในการขอขมาในสิ่งที่เราได้ทำ ไ ม่ ดี เอาไว้กับบุการี หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ

หลายๆท่าน ทำในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่สายพ่อแม่เปรี ยบเสมือนพระในบ้านที่เราต้องหมั่นกราบไหว้อยู่เสมอๆ

ขอขอบคุณ ธรรมะคือชีวิต