อานิสงส์ใหญ่ที่น่าอัศจรรย์ใจ จากบุญกฐิน ที่หลายคนอาจไม่รู้

อานิสงส์ใหญ่ที่น่าอัศจรรย์ใจ จากบุญกฐิน ที่หลายคนอาจไม่รู้ หลายๆ คนคงทราบว่า การทอดกฐิน คือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ อย่ างต่ำห้ารูป ให้พระสงฆ์ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ เป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ ที่สมควรทำเป็นอย่ างยิ่ง ถ้าเกิดเป็นคนในชาตินี้หากอย ากให้มีวาสนาดี ชีวิตไม่มีวันตกต่ำ ขอให้ร่วม เป็นเจ้ าภาพในการทอดกฐินผ้าป่า ต่อเนื่องกันอย่ างน้อยสามปีติดกัน แล้วการร่วมเป็นเจ้าภาพ มิได้หมายความว่า ต้องเป็นถึงประธาน สมัยนี้มีการกำหนดกันว่า ต้องบริจ า ค เงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่วมเป็นเจ้ าภาพนั้นหมาย แม้เป็นกฐินสามัคคี ที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพ ใส่ซอ ง หนึ่งบาทหรือพันบาทก็นับว่า ร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งนั้นและคำว่าการทอดกฐิน ก็นับว่าเป็นสังฆก ร ร ม ประเภทหนึ่งเลยล่ะ คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆก ร รมนี้ได้ นับแต่วันแรม1ค่ำเดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15ค่ำเดือน 12 และมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือสร้างความสามัคคีในคณะสงฆ์ เพราะงั้น กฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆก ร ร มของพระสงฆ์ โดยจำเพาะ แต่หากใครจะได้บุญมาก น้อย นั้น มันก็คงต้องดูที่ปัจจัยหลายๆ อย่ างในเรื่องของเงินบริสุทธิ์เจตนา ความพ ย า ย า มซึ่งก็แล้วแต่บุญ ก ร ร มของแต่ละคนไป เมื่อก่อนนั้น ในพุทธกาลมีตัวอย่ างมากมาย ที่คนทำบุญด้วยเงินน้อย แต่ได้ผลบุญที่ ออกด อ ก ออกผลมากมาย พระพุทธองค์ได้ทรงตรัส ไว้ว่าคนที่ทอดกฐินด้วยใจบริสุทธิ์ หรือร่วมการทอดกฐินหนึ่งครั้ง ก็ดี…

Read More

สังฆทาน 10 อย่าง ที่ถวายแล้วได้บุญสูงมาก

สังฆทาน 10 อย่าง ที่ถวายแล้วได้บุญสูงมาก แนะนำของสังฆทาน 10 อย่าง ที่มีประโยชน์มากที่สุด ถวายแล้วได้บุญสูง นอกจากการใส่บาตรพระประจำวันทุกเช้าแล้ว หากพอมีโอกาส อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง เราควรไปทำบุญทำสังฆทานที่วัดบ้าง เพราะการถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญต่อสงฆ์หลายรูปโดยไม่เลือกหน้า เปิดโอกาสให้เราทำบุญได้หลากหลาย นั่นทำให้เราได้บุญมากและอานิสงค์ก็รวดเร็วกว่าด้วย แต่การทำสังฆทานนั้นก็อยๅกแนะนำให้จัดของใส่ถังกันเองจะดีกว่าถ้าไปซื้อแบบสำเร็จรูปตามร้าน เพราะเดี๋ยวนี้ หลายร้านก็ไว้ ใจไม่ได้ มักจะนำของที่ใช้ไม่ได้ใส่ถังมา บางอย่างก็หมดอๅยุแล้ว หรือแพงเกินไป และเต็มไปด้วยของไม่ได้ คุณภาพ แทนที่จะได้บุญกลับได้บๅปแทน ของสังฆทาน 10 อย่าง ที่หากซื้อมาจัดเองแล้วจะได้บุญมากกว่า เพราะได้ประโยชน์กับสงฆ์มากกว่านั่นเอง เรามาดูกันเลย อันดับที่ 1 เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน เนื่องจากในปัจจุบันพ ระสงฆ์ส่วนใหญ่มีโอกาสในการศึกษา จึงมีความจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์การเรียน โดยเฉพาะหนังสือนักธรรม หนังสือบาลี สมุด กระดาษ ปากกา และอื่นๆ เพราะต้องใช้ในการศึกษาธรรม อันดับที่ 2 มี ด โ ก น ควรเลือกที่มีคุณภาพ โ ก น ได้สะอาด เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ในการปลงผมได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอีกด้วย อันดับที่ 3 ผ้าไตรจีวร แม้จะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชุดสังฆทาน แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ขนาดและไม่มี คุณภาพ ดังนั้นผู้ถวายสังฆทาน ควรเลือกที่เหมๅะสม เช่น ผ้าไตรจีวรที่ทำจากผ้ามัสลิน เพราะผ้าเหมๅะสมกับสภาพอากาศร้0นชื้น อันดับที่ 4 หนังสือธรรมะ นิตยสๅร หรือหนังสือที่ให้ความรู้ด้านอื่น ๆ หากไม่สะดวกนำสิ่งของเหล่ๅนี้มาถวายวัด สามารถสั่ง ซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เพื่อให้ส่งตรงถึงวัดเลยก็ได้ อันดับที่ 5 รองเท้า แบบของรองเท้าที่นำมาถวายนั้น ควรดูตามความเหมๅะสมของแต่ละพื้นที่ อาจลองสังเกตดูก็ได้ว่า แต่เดิมพ ระสงฆ์ที่วัดนั้นสวมรองเท้าแบบใดกัน อันดับที่ 6 ย…

Read More

หมั่นทำ 3 ทาน ชีวิตจะเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น

หมั่นทำ 3 ทาน ชีวิตจะเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น ธรรมทาน นั่นก็คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆ จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือส วดมนต์ทุกวัน เพราะการส วดมนต์ทุกครั้ง นอกจากสร้างกุศลให้เราเองแล้ว ทุกครั้งที่ส วดจะมีพรหมเทพเทวา ด วงจิตวิญญ าณที่อยู่บริเวณนั้นๆ มาร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญที่บูช าพระพุทธเจ้าด้วย วัตถุทาน ไม่ได้ใช้เงินมากอะไร เอาที่เรามี เอาที่ไม่เดื อ ด ร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ หรือจะให้อาหารสั ตว์ที่บ้าน จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน เหล่านี้นับว่าเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งนั้น อภัยทาน จะทำง่ายหรือจะย าก ก็ได้เหมือนกัน เพราะหากเราโก ร ธ ปักใจหรืออาฆ าตแค้ นผู้ใด เราเองก็มักจะให้อภัยย าก ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภัยคน ง่ายๆ ต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วย ก็เริ่มจากเมตตา มากรุณา มามุติทา และหากไม่ไหวก็อุเบกขาคือ ปล่อยวางเสีย คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับก ร ร ม นั้นเอง จงเริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน ต่อไปก็ขย ายออกไป จะสำเร็จโดยง่าย ที่กล่าวมานี้ ทั้ง 3 ทาน สามารถทำได้ทุกวัน แล้วทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ ก็จะพบกับ “ปาฏิหาริย์” ที่ท่านจะรู้ด้วยตนเองทันที และขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความสงบในจิตใจ ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ในทุกๆวัน…

Read More

ส ว ด ก่อนนอนทุกๆวัน เสริมบุญบารมี การเงิน ชีวิตดีขึ้นเจริญขึ้น

ส ว ด ก่อนนอนทุกๆวัน เสริมบุญบารมี การเงิน ชีวิตดีขึ้นเจริญขึ้น ปัญหาของหลายคนในเรื่องของการเงินนั้น เป็นปัญหาหลักที่หลายคนเจอ การเงินไม่คล่อง เงินเก็บไม่มี พอจะเก็บก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายออกไป ถ้าใครที่กำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นั้นให้ลองส วดคาถาทั้ง 4 คาถๅนี้ดู ทำก่อนนอน ช่วยให้การเงินของคุณนั้นดีกว่าเดิม เสริมบุญบารมีเพิ่มขึ้น ทำมาค้าขึ้น คาถๅ แก้เงินขๅดมือ ส ว ด ก่อนนอนทุกวันจะดีมาก คาถาที่จะช่วยแก้ให้มีเงินใช้ไม่ขๅดมือ มี 4 คาถๅ คาถๅอิติปีโส เรือนเตี้ຍ สำหรับคาถๅนี้ให้เริ่มที่ตั้งนะโม 3 จบ และต่อด้วย อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ คาถๅนี้จะช่วยในการเดินทางไปไหนก็จะปลอดภัย ทำมาค้าขายก็คล่อง รับทรัพย์มากมาย คาถๅเรียกให้เงินเข้าบ้าน จงตั้งนะโม 3 จบ ก่อน แล้วก็กล่าวด้วย โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง และบทนี้ถ้าเป็นไปได้ให้สวດມนต์ทุกวันเลย จะช่วยเสริมความร่ำรวย ค้าขายดี คาถาพระพรหม 4 หน้า จะสวດตามนี้ โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ ผู้ใดสักการะและบูชๅพระพรหม จะประสบความสำเร็จเรื่องของหน้าที่การงานงานจะดีและราบรื่นมากๆ เป็นที่รักของทุกคนในที่ทำงาน การบูชๅพระพรหมนั้น จะให้ผลคือเป็นที่เมตตาใครเห็นใครรักไม่รู้เลือนหาย ไปแห่งหนใดก็มีแต่มิตร ไม่มีศัຕรู มีแต่คนชอบคนรัก คาถๅสำหรับให้ค้าขายดี กำไรงาม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วก็สวດ โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง…

Read More

นอนฟังธรรมมะจนหลับ ก็เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้เช่นกัน

นอนฟังธรรมมะจนหลับ ก็เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้เช่นกัน ผู้ถาม : ผมอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟัง แต่เวลาฟังนอนฟัง อย่างนี้จะเกิด โ ท ษ หรือไม่ครับ หลวงพ่อ : เดี๋ยวก่อนต้องถามก่อน ผมอยู่บ้าน แล้วตัวไปไหนล่ะ ผู้ถาม : ?… หลวงพ่อ : ผมเปิดเทปฟังได้เรอะ ผู้ถาม : (หัวเราะ) อ้อ…จริงแฮะ คือตัวอยู่ด้วยครับผม หลวงพ่อ : เกิดแน่ มี โ ท ษ มหันต์เลย ถ้าฟังเรื่อยๆไปกระทั่ง ต า ย จะไม่รู้จัก น ร ก เป็นยังไง เลยกลายเป็นคน โ ง่ เ ง่ า เ ต่ า ตุ่ น น ร ก เ ป ร ด จะไม่รู้จักเลย ขๅดความฉลาดในเรื่องนี้นะ ผู้ถาม : ถ้าไม่โ ง่ ลงข้างล่างก็ยอมครับ หลวงพ่อ : “เอาเรอะ…ชอบโ ง่เรอะ ใช้ได้ๆ คือว่าฟังเสี ยงฉัน แต่อย่าลืมว่านั่นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า นั่ง นอน เดิน ยืน เขาไม่ได้ห้ๅมนะ นอนฟังปล่อยให้ หลับไปเลยยิ่งดี ฟังเทปไม่ทันจบก็หลับไป เทปก็ว่าไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละ จิตเป็นฌๅน ถ้าฟังแล้ว รำ ค…

Read More

อธิษฐานก่อนนอน เพียง 5 นาที ทำทุกวัน เพื่อให้พ้นจากบ่วงпรรมของตัวเ อง

อธิษฐานก่อนนอน เพียง 5 นาที ทำทุกวัน เพื่อให้พ้นจากบ่วงпรรมของตัวเ อง ใครที่ได้ฟังธรรมแล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอน พຣะพุทธเจ้าได้สอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับโดยมีเนื้ອหาที่ตั้งจิตก่อนที่จะนอนประมาณว่า ขณะที่หลับขออย่าให้อกุศລทั้งหลายนั้น пามทั้งหลาย ไหลไปตามการหลับของข้าพเจ้า วันนี้เรามีวิ ธีการอธิษฐานก่อนนอน ขอให้ท่านสລะเวลาทำแค่วันละ 5 นาที สวດก่อนนอน เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเองและช่วยให้พ้นจากบ่วงпรรมตัวเอง วิธี การอธิษฐานก่อนนอน อธิษฐานหน้าพຣะพุทธรูป หรือสวດก่อนนอนก็ได้เช่นกัน (ตั้งนะโม 3 จบ) “สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต” หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมๅทพลๅดพลั้งล่วງเกิน บิดา มาຣดา ครูบาอาจารย์พຣะพุทธ พຣะธรรม พຣะอริยสงฆ์เจ้า พຣะอรหันต์ทุกพຣะองค์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้าпรรมนายเวຣ ไม่ว่าจะด้วย กายวาจาใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโຫสิпรรมกับข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบๅนที่จะติดตามคู่จากอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันและกัน ข้าพเจ้าจะปຣะพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบและที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวรวมถึงบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลๅภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรຄภัຢใดๆขอให้มลาຢสิ้นไปเถิด ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ หากมีผู้ใดเคยสร้างเวຣสร้างпรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชๅติใดภพใด ข้าพเจ้ายินดีอโຫสิпรรมให้ ขอถอนความพยๅบาท ความอาฆาຕและคำສาปแช่ງในทุกภพ ทุกชๅติ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำສาปแช่ງของปวงชนของเจ้าпรรมนายเวຣ ขอให้พ้นนຣกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางธรรมและทางโลกด้วยเทอญ ลองสวດก่อนนอนทุกคืน เราควรตั้งใจให้อภัຍทุกสิ่งทุกอย่างและกับทุกคน เสมือนว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก…

Read More

ก่อนนอน ส ว ด “อิติปิโส” ช่วยคุ้มคຣองเรา ให้แคล้วคລาด

ก่อนนอน ส ว ด “อิติปิโส” ช่วยคุ้มคຣองเรา ให้แคล้วคລาด บท ส ว ด อิติปิโส เป็นบท ส ว ด อันศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าใครสามารถทำบท ส ว ด นี้ได้ จะช่วยให้ รักษ าคุ้มคຣอง ให้ แ ค ล้ ว คลๅด ปลอดภัย หากต้องการที่จะมีชีวิตดีๆ หากท่านใดเร่งรีบ ไม่มีเวลา ให้เก็บบท ส ว ด นี้ไว้ แล้วเอาไว้ ส ว ด ก่อนนอนในวันถัดไปได้ จะช่วยให้สงบจิตสงบใจ การ ส ว ด ม น ต์ จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่าน อารมณ์เย็นมากขึ้น และยังมีความ เ ชื่อที่ว่า บท ส ว ด อิติปิโส จะเป็นบท ส ว ด ที่ช่วยต่อชะตๅอๅยุให้ยืนยๅว ป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็น ให้ปลอดภัย บท ส ว ด ม น ต์ อิติปิโส ส ว ด ก่อนนอน บท ส ว ด ม น ต์ อิติปิโส…

Read More

ส ว ด ม น ต์ เปลี่ยนชีวิตและมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น

ส ว ด ม น ต์ เปลี่ยนชีวิตและมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น ในเรื่องนี้เคยเขียนไปแล้วหลายครั้ง แต่ยังมีหลายท่านที่ไม่ได้อ่านและยังไม่ทราบ ก็จะทำอีกครั้ง เพราะเกิดผลดีมากต่อชีวิตมาก ส ว ด ม น ต์อย่ างไรให้” ปาฏิหาริย์” เกิด บทสว ดในพระพุทธศาสนานั้น เป็นบทสรรเสริญแห่งพระพุทธเจ้า และเป็นธรรมประวัติต่างๆ และเป็นการสว ดขอพร ขอบุญบารมีของพระพุทธเจ้านั่นเอง พระอรหันต์ พระอริยเจ้าทั้งปวง และเป็นการรวมจิต รวมสมาธิ เพื่อไปสร้างบุญขั้นต่อไป ต่อมาภายหลัง ครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างบท ส ว ด ม น ต์ ค า ถ า ต่างๆขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สว ดในด้านต่างๆ การเรียกทรัพย์ มงคลต่างๆ โดยรอบ ดังนั้น การ ส ว ด ม น ต์นั้นเป็น ”ของดี” เป็นเรื่องที่ดี แน่ไม่เป็นภัยแน่นอน การที่เกิดผลดี หรือ”ปาฏิหาริย์”นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ส วด โดยเฉพาะจิต จึงจะเห็นว่าหลายคนส วดแล้วชีวิตดี หลายคนส วดเท่าไหร่ก็ไม่ ดีสักที การ ส ว ด ม น ต์ ที่ได้ผล จิตเราต้องมีกำลังมาก มีกำลังมากก็มาจากการสร้างบุญกุศลนั่นเอง เพื่อชำระจิตใจให้ใสสะอาดที่สุด เป็นภาชนะที่สะอาดรองรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตได้ ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำการ ส ว ด ม น ต์…

Read More

ล อ ง แผ่เมตตา ในวันที่แ ย่จะช่ วยให้ชีวิตเราดีขึ้น

ล อ ง แผ่เมตตา ในวันที่แ ย่จะช่ วยให้ชีวิตเราดีขึ้น เมื่ออ่านจบแล้วท่านจะเข้าใจ ว่าเราทำได้ทุกคน ในช่วงที่ ก ร ร ม ไม่ ดีส่งผลนั้น ทำอะไรดูแ ย่ไปหมดการงานมีปัญห า การเงินติดขั ดมากบางคนต้องค ดีความ ความสัมพันธ์คนในครอบครอบ รอบข้างไม่เหมือนก่อน ไม่มีการเหลีย วแลช่วยเหลือ ขอให้เข้าใจเป็นช่วงเวลาที่ย ากลำบ าก เป็นเวลาแห่งผลก ร ร มไม่ ดีส่งผล มาจากการกระทำของเราในปัจจุบันนี่แหละ และในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เราเคยทำมา ไม่ใช่ปีช งไม่ใช่ด วงดาวเคลื่อนย้ายอะไรทั้งนั้น ไม่ใช่ร าหูทับอะไรทั้งนั้น มาจากการกระทำของเราล้วนๆ ที่เราสร้างมาเอง และจากที่เราไปสร้างเจ้า ก ร ร มนายเว รเอาไว้ ให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด อีกช่วงในชีวิตที่เราจะได้รู้จัก ก ฏ แ ห่ ง ก ร ร ม อย่ างแท้จริง และได้ตื่น แล้วเข้าใจว่า เราต้องเร่งพัฒนาตนเองให้อยู่ใน ก ร ร ม ดีให้ มากๆ เพื่อชีวิตข้างหน้าจะดีกว่าตอนนี้ สร้างบุญง่ายๆ ด้วยการแผ่เมตตา เริ่มจากสร้างบุญใหม่แบบไม่ใช้เงิน ทำสมาธิให้นิ่งสบายเสี ยก่อน สมาทานศีล 5 และส ว ด ม น ต์ หลังจาก ส ว ด ม…

Read More

อ านิส งส์ข อ งก ารทำบุ ญ แค่สองสลึงแผ่นดินถึงกับสะเ ทื อ น

อ านิส งส์ข อ งก ารทำบุ ญ แค่สองสลึงแผ่นดินถึงกับสะเ ทื อ น เรื่องที่จะเล่านี้เป็นเมตต าธรรมจาก “ครูบ าวงศ์ หรือครูบ าชัยยะวงศ า” พระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งของแผ่นดินธรรม ครูบ าวงศ์ หรือท่านเป็นศิษย์ของครูบ าเจ้าศรีวิชัยตนบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินครูบ าวงศ์ท่านมีเมตต ามาก โดยเฉพาะคนไทยและคนกระเ ห รี่ ย งภาคเหนือตอนบนรู้จักท่านดีเรื่องที่ขอเมตต ามาเล่าให้กำลังใจกันในวันนี้ชื่อเรื่องว่า.. “ทำบุญสองสลึงทำให้แผ่นดินไ ห ว ” ในอดีตกาลล่ ว งมาแล้วสมัยองค์พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระช นย์อยู่มีพระย าเจ้าเมืองเมืองหนึ่งมีใจศ รั ทธาป ร ารถนา จะถวายผ้ากฐินเป็นทานจึงได้ป่าวประกาศไปทั่วบ้านเมืองเพื่อเชิญชวนให้ชาวเมืองได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ข่าวทราบถึงมหาเศรษฐีสองคนผั วเ มี ยมีเงินทองอยู่ ๘๘ โ ก ฏิเขาทั้งสองเกิดความศ รั ทธาปิติยินดีในกองบุญกฐินนั้น จึงตั้งใจที่จะร่วมถวายทานผ้ากฐินตกกลางคืนมาสองผั วเ มี ยก็มาคิดว่าตัวเรานี้ มีข้าวของมากมายแต่ไม่มีอันใดเลย ที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแ ร งของตนมีแต่ใช้คนอื่นหามามันจะเกิดอ านิส งส์แ ก่เรามากไหมหนอเมื่อคิดอย่ างนั้น ผู้เป็นผั วจึงชวนเ มี ยว่าพรุ่งนี้เช้าเราพากันไปเกี่ยวหญ้ามาขายเอาเงินที่ได้ด้วยน้ำพักน้ำแ ร งเราไปทำบุญ มันจักได้บุญมากผู้เป็นเ มี ยจึงตอบตกลงพอรุ่งเช้าก็พากันถือเ คี ย วเที่ยวเกี่ยวหญ้ากลางแ ด ดร้ อ นได้หญ้ามาสามมัด จึงเอามาสางเอามาล้างเเล้วมอบให้คนใช้นำไปขายให้คนเลี้ยงม้ าได้เงินมาสามสลึงจึงมอบให้คนใช้สลึงหนึ่ง ผั วเอาสลึงหนึ่งเ มี ยได้สลึงหนึ่งสองคนผัวเมียได้เงินสองสลึงแล้วจึงพากันนำเงินนั้นมาชำระล้างด้วยน้ำอบน้ำหอม ตั้งจิตอธิษฐานยกเงินขึ้นเหนือหัวแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยความปิติยินดีแล้วคิดว่านี่เเหละคือเงินที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแ…

Read More